درباره ما

تغییر سبک زندگی مردم و استقبال آنها از فروشگاه های زنجیره‌ای و نیز ظرفیت بزرگ این حوزه در کشور و همچنین امکانات معتنابه گروه صنعتی مینو، نه تنها ورود به این عرصه را برای این هلدینگ یک فرصت قرار داده بلکه یک ضرورت و الزام اجتناب ناپذیر به شمار می رود.شرکت فروشگاه های زنجیره ای پیوند (مینو مارت) ، زیر مجموعه ای از هلدینگ بزرگ شرکت مینو می باشد.این شرکت با ایجاد فروشگاه های سرتاسری در نقاط مختلق کشور جهت عرضه مستقیم تولیدات کارخانه مینو همت نهاده است تا آخرین محصولات با کیفیت را در اختیار مصرف کننده قرار دهد.