مهندس حاج محمد مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت، ضمن تقدیر از سرپرست و کارمند نمونه ماه بر  اهمیت نقش منابع انسانی و لزوم توجه به آن بعنوان بزرگترین سرمایه سازمان تاکید کرد.

مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای مینومارت افزود: با هدف ترویج فرهنگ تشویق در سازمان و با تصمیم هیات مدیره مقرر شد که در پایان هرماه با بررسی عملکرد پرسنل، سرپرست و کارمند نمونه ماه معرفی شوند، و این ارزیابی در ماه های آتی بین تمامی پرسنل اداری، مالی و ستاد نیز انجام خواهد شد و پرسنل نمونه در پایان هرماه معرفی می شوند.

پروفسور طلوعی، نایب رئیس هیات مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای پیوند نیز ضمن تشکر از زحمات مدیرعامل و پرسنل شرکت افزود: شرکت فروشگاه های زنجیره ای پیوند به لطف مدیران و منابع انسانی چابک و متعهد توانست در شرایط مطلوب و قابل قبولی قرار گیرد بطوری که در حال حاضر توانسته است نام و نشانی بین رقبا پیدا کند.

نایب رئیس هیات مدیره شرکت  بر اهمیت منابع انسانی و تسهیل کردن شرایط جهت پیمودن مسیر  پیشرفت و ارتقا تاکید کردو گفت باید شرایطی فراهم گردد تا افرادی که در جهت ارتقا و اعتلای سازمان تلاش می کنند دیده شوند تا روحیه رقابت بین کارکنان افزایش یابد.

دکتر طلوعی افزود: پرسنل نمونه ماه هیچ محدودیتی ندارد و هرکدام از همکاران می توانند بر اساس عملکرد خود در ماه های متوالی پرسنل نمونه باشند.

در پایان مراسم نیز با اهدای جوایزی از سرپرست و پرسنل نمونه ماه تقدیر بعمل آمد.