قرعه کشی این مراسم در اوایل خرداد با حضور مجری صداوسیما آقای بهمن هاشمی در شعبه مرکزی فروشگاه های زنجیره مینومارت انجام شده بود.

در فرآیندقرعه کشی، اطلاعات تمامی افرادی که از فروشگاه های مینومارت از تاریخ 26 بهمن تا 29 اسفند1400خرید بالای 200 هزارتومان داشته اند جمع آوری گردید و به ازای هر 200 هزارتومان خرید، یک امتیاز برای مشتریان درنظر گرفته شد، تمامی اطلاعات بر اساس شماره تماس های ثبت شده در صندوق فروشگاه کدگذاری شدندکه به این ترتیب 28813 کد جهت ورورد به قرعه کشی ایجاد گردید.

در روز مراسم با حضور نماینده حراست گروه صنعتی مینو و نماینده شرکت پیوند، روابط عمومی گروه،مدیریت پشتیبانی گروه و با اجرای آقای بهمن هاشمی مراسم برگزار شد. 

با استفاده از گردونه فیزیکی گوی ها بصورت تصادفی توسط مجری به گردش درآمد و هربار معادل کد 5رقمی حاصله، شماره تماس فرد منتخب اعلام شد.

این مراسم بصورت زنده از صفحات اینستاگرام، گروه صنعتی مینو، شوکوپارس و مینومارت نمایش داده شد.


اسامی برندگان به شرح زیر می باشد:

ردیفنام و نام خانوادگیفروشگاهجایزه
1شهرام امیریستارخان50 میلیون تومان
2فاطمه حمزه رادنازی آبادگوشی سامسونگ
3حسن شیریستارخانگوشی سامسونگ
4ناهید مونسانایثارگوشی سامسونگ
5عزت عیسی پورایثارگوشی سامسونگ
6جلیل خلیل آتشمخصوصگوشی سامسونگ
7رضا شاهمهریگرگان-شهداگوشی سامسونگ
8رضا محمودیمخصوصگوشی سامسونگ
9رضا سلیمانیاشرفیگوشی سامسونگ
10مرتضی شهتربیداررباط1گوشی سامسونگ
11سید قاسم قاسمیپاکدشتگوشی سامسونگ
12مجتبی کاوناندیشه60 ثانیه خرید
13ناصر صافینارمک60 ثانیه خرید
14کلثوم حیدرینازی آباد60 ثانیه خرید
15علی نعیم آبادیمخصوصکارت 1 میلیونی
16احمد رضایینازی آبادکارت 1 میلیونی
17اله بخش رضاییمخصوصکارت 1 میلیونی
18بهرام حیدرپوراشرفیکارت 1 میلیونی
19بهنام رنجوریمخصوصکارت 1 میلیونی
20مهدی آمیختهمخصوصکارت 1 میلیونی
21سارا کریمیستارخانکارت 1 میلیونی
22مهران اکبریمخصوصکارت 1 میلیونی
23آزاده اعتمادی منشمخصوصکارت 1 میلیونی
24بهرام احمدیمخصوصکارت 1 میلیونی
25مجتبی محمودخانیاهریکارت 1 میلیونی
26سیدصادق کیازادهمخصوصکارت 1 میلیونی
27محمدحسین شریف کاظمیمخصوصکارت 1 میلیونی
28پرویز فرج تباراشرفیکارت 1 میلیونی
29اوژن سودبخشاشرفیکارت 1 میلیونی
30مهرداد نوروزیمخصوصکارت 1 میلیونی