معرفی و تجلیل از سرپرست و کارمند نمونه شرکت فروشگاه های زنجیره ای پیوند

صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/5/12 جلسه معرفی سرپرست و کارمند نمونه فروشگاه های زنجیره ای پیوند در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.

این جلسه که با حضور نایب رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت برگزار گردید آقای هادی فرامز (از فروشگاه ایثار) بعنوان سرپرست نمونه و خانم سارا وطن خواه(از فروشگاه نازی آباد) بعنوان کارمند نمونه معرفی شدند.

در این جلسه پروفسور طلوعی، نایب رئیس هیات مدیره ضمن تقدیر از پرسنل منتخب افزود که در سازمان ها می بایست قهرمان پروری را پرورش داد و همواره از پرسنل متعهد و دلسوزی که در جهت منافع سازمان خدمت می کنند تقدیر و قدردانی کرد.

همچنین در این جلسه مهندس حاج محمد مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت از زحمات پرسنل قدردانی کرد و افزود از آنجائیکه فروشگاه ایثار اولین فروشگاهی بود که توسط شرکت پیوند افتتاح شد و با نام تجاری مینومارت فعالیت خود را آغاز کرد در ابتدا و حتی قبل از افتتاح آن با چالش های زیادی همراه بود که با یاری همکاران و سرپرست فروشگاه از این چالش ها سربلند بیرون آمد و معرفی مینومارت در جامعه و بین رقبا با این فروشگاه شکل گرفت. 

شایان ذکر است که مهندس حاج محمد اعلام کرد که با توجه به افزایش پرسنل از ماه های آتی تعداد بیشتری از همکاران بعنوان کارمند نمونه انتخاب خواهند شد.