صبح سه شنبه 27 مهرماه، هشتمین فروشگاه زنجیره ای مینومارت با حضور دکتر ولی پور، رئیس هیات مدیره، دکتر طلوعی عضو هیات مدیره و مهندس حاج محمد مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای پیوند در شهر کرج، خیابان اهری افتتاح شد.