حسین علی اکبر زاده رئیس هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی خودکفایی آزادگان در حاشیه افتتاحیه این فروشگاه های زنجیره ای ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به توسعه ی فروشگاههای زنجیره ای در گروه صنعتی مینو اشاره کرد و گفت:پس از ۶ دهه فعالیت گروه صنعتی مینو در صنعت غذایی ایران و حضور ارزشمند این صنعت صاحب نام در زنجیره پخش مویرگی کشور ، به دلیل اهمیت بالای فروشگاه های زنجیره ای در سراسر دنیا سیاست این گروه به سمت راه اندازی این نوع از فروشگاه ها با برند مینو مارت سوق داده شد.
علی اکبرزاده هدف فروشگاه های زنجیره ای مینو مارت را حذف واسطه ها و در نتیجه آن کاهش قیمت مصرف کننده اعلام کرد و گفت:با هدف افزایش این فروشگاهها در سال جدید شعب مینو مارت با مشارکت مردم در سراسر ایران راه اندازی خواهند شد.